הגדרת הפרויקט

האתר מציג את תחומי הפעילות העיקריים
של החברה, מעניק אפשרות לבחור מחשב ואף להרכיב אותו בעצמכם.