הגדרת הפרויקט

האתר מכיל מידע רב ומעניק אפשרות לראות שרטוטי גשרים ולקרוא חדשות על החברה