הגדרת הפרויקט

האתר מוקדש לפרויקט של אירועים משותפים
לבנות מתבגרות ואמהותיהן, שמטרתו לאפשר למשתתפות להבין זו את זו טוב יותר.
באתר ניתן לקבל מידע על האירועים
הקרובים ולשלם על ההשתתפות בהם.