הגדרת הפרויקט

אתר של בית מלון מיוחד בצפון הארץ. ניתן למצוא בתוכו גם את ספר המתכונים של בעל המלון.
זהו הפרויקט הראשון שלי בתור עצמאית.